Ocenění mentorského projektu Jiné světy

V srpnu - březnu probíhal ve VO mentorský projekt JINÉ SVĚTY, který získal následující ocenění:

  • ZLATÉ PÁSMO v rámci krajské přehlídky výtvarných oborů
  • ZVLÁŠTNÍ CENA PRO PEDAGOGY za originalitu projektu a propojení žáků vo ZUŠ s profesionálními výtvarníky

Na podzim budeme jako jediní zástupci Zlínského kraje prezentovat projekt na rozborovém semináři pro pedagogy ve Šternberku (celostátní kolo soutěže VO) a ve Slavičíně na festivalu NELEŇ.

Dokumentární film Pavla Vrágy JINÉ SVĚTY je ke shlédnutí na FB školy.

Blahopřejeme tř. učitelce Petře Ponczové!