Okresní kolo soutěže komorních souborů ve Slavičíně

V úterý 29. ledna 2013 se uskuteční na naší škole okresní kolo národní soutěže Národní soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů. Do hudebního klání se zapojilo 8 škol "Zlínského okresu", které vyslaly do Slavičína 20 souborů - což je celkem 62 soutěžících. Vzhledem k tomu, že naše škola je pořadatelem okresního kola soutěže a v soutěži samotné bude účinkovat i žáci školy neprobíhá tento den v ZUŠ žádná výuka.