Organizace nového školního roku 2013/2014

Zahájení školního roku proběhne 2. září 2013 individuálně v jednotlivých nástrojových třídách od 9.00 do 13.00 hodin.

V tomto čase si žáci mohou domluvit rozvrh hodin nástroje se svými učiteli.

Výuka skupinových předmětů, tzn. hudební nauky, výtvarného oboru a pěveckých sborů, začíná v týdnu od pondělí 9. září 2013.

Rozvrhy hodin najdete na nástěnce v průjezdu školy nebo na webových stránkách školy.

Od 3. do 6. září je možno se informovat podrobněji na organizaci výuky skupinových předmětů u jednotlivých vyučujících (HN – Z. Kozubík, VO – J. Jakúbková, Z. Váňová, Pěvecké sbory – A. Frajtová)

Přesuny žáků mezi jednotlivými skupinami v rámci daného rozvrhu hudební nauky či výtvarného oboru jsou možné jen ze závažných důvodů a pouze po osobní domluvě s konkrétním vyučujícím předmětu.

Děkujeme za pochopení.