Organizace výuky PHV - přípravné hudební výchovy

První informační setkání nově nastupujících žáků hudebního oboru, tzv. PHV neboli Přípravné hudební výchovy bude v pondělí 5. září 2011 v 15.00 hodin v učebně hudební nauky v 1. patře. Účast žáka je nutná v doprovodu jednoho rodiče či prarodiče nebo staršího sourozence. Jedná se o rozdělení žáků do skupin a budou předány informace o průběhu studia na ZUŠ. Žáci dostanou učebnici pro PHV v ceně cca 45,- Kč.