Ozvěny 6. plesu ZUŠ

V sobotu 18. lledna 2014 proběhl již tradiční ples ZUŠ ve spolupráci s SPS Canatre, několik audiovizuálních ohlednutí najdete zde:

Video: Vystoupení ALexandrovců

Video z plesu

Foto z plesu ZUŠ.