PF 2014

Přejeme všem našim žákům, jejich rodičům i všem příznivcům naší ZUŠ krásné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví, štěstí a pracovních a studijních úspěchů; ale hlavně: ať všechno, co děláte, děláte rádi. Přeje kolektiv zaměstnanců ZUŠ Slavičín.