Předehrávka žáků z dechové a klávesových tříd

Srdčeně Vás zveme na předehrávku žáků ze třídy dechových nástrojů p. uč. Jiřího Zatloukala, ze třídy elektronických klávesových nástrojů a akordeonu p. uč. Zdenka Kozubíka a z klavírní třídy p. uč. Terezy Jakúbkové. Koncert se koná v pondělí 28. května 2012 v 18.00 hod. v sále ZUŠ.