Předprázdninové zpívání Tučňáčků 19.6.2009

Páteční podvečer patřil na ZUŠ přípravnému oddělení dětského pěveckého sboru Tučňáčci pod vedením paní učitelky Anny Frajtové.

Paní učitelka s dětmi připravila moc milý program, kde každý zpěváček byl zároveň i sólistou a hráčem na jednoduché doprovodné nástroje. Koncert byl provázen velmi pěkným průvodním slovem, kterým paní sbormistryně rodiče obeznámila se sborovou výukou na naší škole a posluchači mohli i přímo nahlédnou do vyučovací hodiny - děti rády předvedly jakou formou se rozezpívávají, jak pracují s dechem a učí se "hlavový tón". Koncertík nás potěšil a poučil zároveň... Na přípravě koncertu spolupracovala a na klavír doprovázela paní učitelka Hana Durďáková.