Přijetí našich žáků na střední umělecké školy

Blahopřejeme žákům,

kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušky a byli přijati ke studiu na střední umělecké školy. Tř. učitelkám děkujeme za trpělivou přípravu žáků k talentové zkoušce.

Výtvarný obor  

SUPŠ Uherské Hradiště

Veronika Chovančíková - průmyslový design

Kamila Kolaříková - průmyslový design

Vendula Kramářová -průmyslový design

Lukáš Tomeček - grafický design

tř. uč. Bc. Petra Ponczová

 

Hudební obor

Konzervatoř J. P. Vejvanovského Kroměříž

Michaela Raková – klavír

tř. uč. Věra Hájková