Přijetí nejlepších žáků u starosty města

Přijetí nejlepších žáků naší školy proběhne 19. 6. 2014 ve 13.00 hodin na slavičínské radnici.
Oceněni budou tito žáci:
Marek Vaculík, klavír
Michaela Raková, klavír
za reprezentacI školy v letošní soutěži ZUŠ, tř. uč. V.Hájková
Tereza Zálešáková, klarinet
za četnou koncertní aktivitu a absolutorium I. stupně studia, tř. uč. A. Frajtová
Blahopřejeme!