Připravujeme...

únor

 

18. 2. Třídní koncert žáků Anny Frajtové, horní sál, 18.00

20. 2. Krajské kolo národní soutěže ZUŠ

v komorní hře s převahou dechových nástrojů - ZUŠ Kroměříž

 Naši školu reprezentují žáci  A. Frajtové  - Klarinelis trio ( Nela Vaculíková, Filip Unzeitig, a Milan Durďák)

                                                              - Clarinettissima trio ( Terezka Machů, Terezka Zálešáková a Blanka Malatinská)

------------------------------------------------------------------------

25. 2. -3. 3.     Jarní prázdniny

------------------------------------------------------------------------

březen

7. 3.  Celostátní sborový happening PAMATUJ!

před slavičínskou radnicí, v 16.30 hodin

účinkují: SPS Cantare a DPS Tučňáci ZUŠ Slavičín

8. března 1944 v plynových komorách koncentračnícho tábora Osvětim – Birkenau zahynulo  3 792 osob,  následně 10. až 12.července téhož roku bylo v průběhu dvou nocí stejným způsobem zavražděno 6 500 mužů, žen a dětí. Celkový počet obětí z tzv. Terezínského rodiného tábora přesáhl množství 10 000. Dne 7. března 2013 proběhne na všech hlavních náměstích po celé České republice první celonárodní sborový happening připomínající tuto tragickou událost. Desítky vokálních souborů a hudebních těles budou zpívat tři z písní, které měly na rtech naši spoluobčané, když šli na smrt, písně plné naděje a touhy po životě. Necháme z našich úst zaznít jejich starodávné poselství a vyjádřit tak naši úctu k památce nevinných zemřelých a také důvěru, že úcta k životu v naší zemi překoná jakékoliv projevy nenávisti, xenofobie a rasismu. Smyslem této iniciativy je zahájení nové každoroční tradice, povzbuzující lidi všech generací k vzájemnosti a k tradičním hodnotám rodiny a přátelství stojících na pravdivém pohledu také na naší minulost.

 

7. 3    Koncert studentů Janáčkovy konzervatoře

v Ostravě a žáků ZUŠ Slavičín, 17.00 h., Radnice Slavičín