Rozvrh hodin HN a PHV

Rozdělení žáků do jednotlivých skupin HN najdete zde.

Výuka hudebních nauk probíhá od 12. září podle výše uvedeného rozvrhu. Přesuny žáků mezi jednotlivými skupinami v rámci daného rozvrhu hudební nauky jsou možné jen ze závažných důvodů a pouze po osobní domluvě s vyučujícím předmětu.

Prosím, aby si žáci přinesli 60,- Kč na učebnici. Bližší ústní i písemné informace se žáci dozví na první hodině hudební nauky.