Rozvrh hodin hudební nauky a rozdělení žáků do skupin

Výuka hudební nauky začíná v týdnu od 8. září dle rozvrhu.

Rozdělení jednotlivých žáků do skupin HN (pdf).

Rozvrh hodin hudební nauky (pdf).

Prosím, aby si žáci přinesli 60,- Kč na učebnici. Bližší informace o dalších pomůckách se žáci dozví na první hodině hudební nauky a dostanou lísteček se seznamem pomůcek.

Přesuny žáků mezi jednotlivými skupinami v rámci daného rozvrhu hudební nauky jsou možné jen ze závažných důvodů a pouze po osobní domluvě s vyučujícím předmětu. V pondělí 1. září je možné konzultovat rozvrh s vyučujícím HN z. Kozubíkem v době od 10.00 do 14.00 hod. v učebně HN.