Rozvrh hodin hudební nauky a rozdělení žáků do skupin

Výuka hudební nauky začíná v týdnu od 7. září dle rozvrhu.

Rozdělení žáků do skupin HN - aktualizováno 3.9.2015, pdf

Prosím, aby si žáci přinesli 60,- Kč na učebnici. Bližší informace o dalších pomůckách se žáci dozví na první hodině hudební nauky a dostanou lístek se seznamem pomůcek.

Přesuny žáků mezi jednotlivými skupinami v rámci daného rozvrhu hudební nauky jsou možné jen ze závažných důvodů a pouze po osobní domluvě s vyučujícím předmětu. V úterý 1. září je možné konzultovat rozvrh s vyučujícím HN Z. Kozubíkem v době od 10.00 do 14.00 hod. v učebně HN.