Saxofonový workshop a koncert

Srdečně Vás zveme na saxofonový workshop a po něm následující koncert se saxofonistou Romanem Fojtíčkem, který se uskuteční ve čtvrtek 7. března 2019, od 17.30 hod. proběhne workshop a od 18.30 hod. pak koncert Romana Fojtíčka s klavíristkou Laurou Mikel Vlkovou a kde uslyšíme i naše saxofonisty Jakuba Kozubíka a Annu Petrů. Program zde.

Roman Fojtíček se narodil v roce 1963 v Hořicích. Na LŠU v Hradci Králové se začal učit hře na klarinet. Roman Fojtíček Během gymnaziálních studií přestoupil na Státní konzervatoř do Teplic v Čechách, kterou absolvoval v oboru hra na klarinet. Poté se začal věnovat studiu saxofonu, které bylo stvrzeno absolutoriem na Konzervatoři J. Ježka v Praze. Během své několikaleté pedagogické činnosti a později začal spolupracovat s řadou jazzových, tanečních, divadelních či symfonických orchestrů. Je jedním ze zakládajících členů Saxofonového kvarteta Bohemia, se kterým každoročně koncertoval nejenom v Praze a po celé České republice, ale též v zahraničí (Dánsko, SRN, Rakousko, Indonésie, Libanon, Izrael, Jordánsko, Francie). V roce 2003 založil České saxofonové kvarteto. Podílí se na různých hudebních projektech i nahrávkách pro Český rozhlas a televizi, jako saxofonista hostuje v pražských orchestrech (např. SOČR, Státní opera, FOK, Česká filharmonie). Jeho činnost je otevřena mnoha hudebním žánrům (např. divadlo Sklep).