Soutěžní úspěch výtvarného projektu jiné světy

Výtvarný obor naší ZUŠ dosáhl úspěchu v krajském kole výtvarné soutěžní přehlídky s projektem Jiné světy, žáci pod vedením p. uč. Petry Ponczové získali ocenění ve zlatém pásmu, postup do celostátního kola a zvláštní ocenění za originalitu projektu a interakci bývalých a současných žáků. V pátek 5. 5. 2017 bude slavnostně otevřena vernisáží krajská výstava VO ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem, bližší info na plakátu. Kdo bude mít cestu kolem, může krajskou výstavu ve výstavních sálech bystřického zámku navštívit.

Srdečně všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme tř. učitelce Petře Ponczové, žákům a mentorům za inovativní metodické vedení projektu a za reprezentaci naší školy v kraji a přejeme podobný úspěch v celostátním kole soutěže.

Fotky z vernisáže výstavy i z přehlídky prací:

Vernisáž

Přehlídka