Společné setkání u klavíru

ZUŠ Slavičín pořádá koncert nazvaný společné setkání u klavíru, na kterém vystoupí žáci ze třídy Anety Janečkové a Hany Durďákové a který se uskuteční 19.1.2022 v 18.00 v dolním koncertním sále ZUŠ.

Koncert se uskuteční za dodržení aktuálních hygienických a protiepidemiologických opatření. Posluchači musí mít po celou dobu koncertu zakryté dýchací cesty respirátorem nebo nanorouškou.