SPS Cantare zpívalo na Hané

Slavičínský pěvecký sbor Cantare byl pozván panem farářem P. Janem Kornekem, aby svým hudebním vystoupením přispěl v neděli 2. 10. 2011 k oslavám 250. výročí vysvěcení poutního chrámu Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou. Kdo zná toto poutní místo s mohutným barokním chrámem, který pojme stovky poutníků, ten jistě pochopí, že jsme byli plni očekávání a na zájezd se moc těšili.   

 

Již v sobotu 1. 10. 2011 odpoledne jsme opustili naše rodiny a vyrazili na cestu do Dřevohostic, kde nás ve večerních hodinách čekal společný koncert se Smíšeným pěveckým sborem Vocal z Přerova. Zpěváky jsme poznali v květnu letošního roku na Festivalu amatérských pěveckých sborů v Moravské Třebové a nabídka přerovské sbormistryně ke spolupráci tak vyústila v příjemné setkání nadšených moravských zpěváků s dřevohostickými příznivci sborového zpívání.

 

Po koncertě nás autobus odvezl do poutního domu na Hostýně, kde jsme složili své hlavy a někteří i modlitby u Panny Marie Hostýnské. Toto posvátné místo, spojené s pokorou a Boží přítomností nás v předvečer slavnostního dne v Dubu naplnilo zvláštním pokojem.

 

V neděli po snídani a za svitu sluníčka jsme vyrazili směrem na Dub. Od pana faráře se nám dostalo milého a srdečného přijetí a větou „buďte tu jako doma“ nás všechny zbavil trémy před vystoupením.  Z této vzájemné důvěry vzešlo radostné a hluboce procítěné zpívání při slavnostní bohoslužbě a následný koncert, při kterém se zaskvěly i nádherné hlasy Kateřiny Oškerové Machovské a Veroniky Šebákové za klavírního doprovodu Marie Humpolové.

Citujeme z Katolického týdeníku, který se o slavnostní události zmiňuje:

Při mši zpíval pěvecký sbor Cantare ze Slavičína a po bohoslužbě měl v kostele i koncert, který všechny účastníky slavnosti, kteří neodešli do farní stodoly na jelení guláš, doslova nadchl – kromě potlesku se ozývalo nadšené hvízdání a výkřiky bravo!“

 

 Po koncertě nás pan farář, vášnivý myslivec, pozval na bohaté pohoštění. V mysliveckém salónku na faře jsme mohli ochutnat zvěřinové speciality, připravené z jeho vlastního úlovku.

 

Z  Dubu jsme odjížděli zpět k našim rodinám naplněni krásnými duchovními, hudebními i lidskými zážitky.

Jsme rádi, že jsme prožili víkend v tak krásném společenství lidí a děkujeme sbormistryni Aničce Frajtové za elán a nadšení, s jakým k práci ve sboru přistupuje a za dar být s ní v lásce k hudbě a k Bohu!

                                                                                                                                                          Zpěváci Cantare