Svátek houslí

SVÁTEK HOUSLÍ
pocta houslím prostřednictví hudby, slova a obrazu
15. června 2012 v 18.00 hodin, radnice Slavičín
účinkují
- žáci houslových tříd H. Petrů a B. Stillerové
- cimbálová muzika Klobučánek pod vedením L. Tarabuse
hudební program doplní výstava houslařské technologie z dílny houslaře Pavla Celého
a výstava černobílých fotografií Petra Stoláře.