Vernisáž výstavy Jiné světy

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy "Jiné světy", která se koná 17. března 2017 v 18.00 hod. v prostorách slavičínského zámku (" u Hugona").

Projekt „Jiné světy“ začal vznikat v srpnu 2016. Oslovili jsme několik absolventů výtvarného oboru ZUŠ Slavičín, kteří v současnosti studují výtvarně zaměřené školy, nebo se již uplatňují v uměleckých a kreativních profesích. Prostřednictvím tzv. mentorských dílen jim byla nabídnuta spolupráce se současnými žáky, kterým by mohli předávat své studijní znalosti a profesní dovednosti. Po vzájemném seznámení vzniklo devět dvojic mentor - žák. Práce začaly v září a intenzivně pokračovaly několik dalších měsíců. Na základě odborných znalostí mentorů ve svých oborech mohli žáci okusit techniky a technologické postupy a tvořit z rozmanitých materiálů. Díky velkému zápalu a spontánnímu nadšení žáků i mentorů výsledky přesahují běžné možnosti studia na základních uměleckých školách.