Výše příspěvku za vzdělávání v ZUŠ Slavičín

Výše příspěvku za vzdělávání v ZUŠ Slavičín

         v jednotlivých oborech na 1. pololetí šk. roku 2008/2009

dle vyhlášky č. 75/2005  Sb. o základním uměleckém vzdělávání

                

Nástrojová výuka

1 hodina týdně

1.300,- / pololetí

Pěvecká hlasová výchova

1 hodina týdně

1.300,-/  pololetí

Přípravná hudební výchova

1 hodina týdně

1.300,- / pololetí

Přípravný pěvecký sbor

1 hodina týdně

   250,-/  pololetí

Pěvecký sbor

2 hodiny týdně

   500,-/  pololetí

Výtvarný obor

2-3 hodiny týdně

   800,-/  pololetí

V ceně úplaty za vzdělávání v nástrojové výuce je zahrnuta i výuka

přiřazených předmětů jako je hudební nauka, komorní hra, souborová hra,

hra v orchestru a pěvecký sbor. Tyto předměty jsou nedílnou součástí výuky

v ZUŠ a žáci jsou povinni je pravidelně navštěvovat.

 

Platba se vybírá v hotovosti 2x ročně  a to 15. září 2008 a 16. února 2009

v kanceláři ekonomky školy od 9.00 – 16.00 hodin.