Výsledky soutěže ve hře na dechové dřevěné nástroje - okresní kolo v ZUŠ Slavičín 15.3.2022

Veronika Novotná, III. kateg. klarinet  

Klavírní doprovod: p. uč. Hana Durďáková

1. cena s postupem do kraje

David Janšta, IX. kateg.  klarinet           

Klavírní doprovod: p. uč. Mgr. Aneta Janečková

1. cena s postupem do kraje

Magdalena Novotná, VI. kateg. saxofon

Klavírní doprovod: p. uč. Hana Durďáková

1. cena s postupem do kraje

Žáky do soutěže připravil: tř. uč. Pavel Macháč, dipl. um.