Výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ Slavičín

V neděli 23. září 2012 od 11.00 hodin se konají Jablečné slavnosti v Hostětíně - 11. ročník tradiční oslavy jablek, řemesel, místních výrobků a kultury. Žáci výtvarného oboru naší školy se zde budou prezentovat výstavou svých prací.