Výtvarníci ze ZUŠ v Praze

Ve dnech 16. -18. 9. 2011 pořádalo SRPDŠ ZUŠ Slavičín za finanční spoluúčasti Nadace

Děti – kultura – sport Uherské Hradiště pro žáky výtvarného oboru ZUŠ Slavičín poznávací zájezd do Prahy. Tématem výletu bylo poznání architektonických památek slohových období gotiky a baroka a návštěva výstav. Projekt byl určen absolventům výtvarného oboru I. stupně studia a žákům starších ročníků a jeho cílem byla snaha výuku výtvarného oboru rozšířit o nové zkušenosti, posílit orientaci v jednotlivých slohových etapách umění, zvláště v architektuře a pořídit fotodokumentaci. Obohacením kulturního víkendu v Praze byly dvě návštěvy výstav soudobého umění, muzikálové představení Dracula v paláci Hybernia a představení baletu Tristan a Isolda v Křižíkově fontáně.

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie účastníků exkurze.

Vedoucí zájezdu, tř. uč. Jana Jakúbková