Výuka dětských pěveckých sborů v letošním školním roce

Výuka pěveckých sborů bude letos probíhat podle následujícího rozvrhu:

Přípravné oddělení TUČŇÁČCI v úterý 14.45 - 15.30 hod. První hodina 6. září.

Starší žáci TUČŇÁCI ve čtvrtek 14.15 - 15.45 hod. První hodina 8. září.