Výuka hudební nauky a PHV od 31.1. dle rozvrhu

Výuka předmětů hudební nauka, PHV, hra v orchestru učitele Zdeňka Kozubíka probíhá od pondělí 31.1.normálně dle rozvrhu.