Výuka hudební nauky

Výuka hudební nauky začne v týdnu od 12. září 2011. Rozvrh HN bude vyvěšen na nástěnce v průchodu školy a nebo na webových stránkách ZUŠ 5. září. Účast na výuce HN je povinná od 1. do 5. ročníku, případné nejasnosti ohledně výuky HN je možno vyřešit osobně ve třídně HN u učitele Z. Kozubíka.