Výuka pěveckých sborů

Pěvecké sbory budou mít v rozvrhu následující místo:

Přípravné oddělení pěveckého sboru bude mít hodinu v pondělí 13.55 - 14.40 v horním sále. První hodina 12.9.

Pěvecký sbor starší bude mít hodinu ve středu 14.45 - 16.15 v horním sále. První hodina 14.9.

Vyučující paní uč. Bc. Martina Šuráňová, DiS.