Žáci naší školy přijatí na střední umělecké školy

Základní umělecká školy bývá odrazovým můstkem pro další vzdělávání v umělecké oblasti. Z naší ZUŠ byli v příjímacím řízení na uměleckou střední školu úspěšní tito žáci, kteří od příštího školního roku 2011/2012 nastoupí ke studiu:

 

Barbora Pučalíková

Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci – obor zpěv

( tř. uč. Eliška Münsterová)

 

Markéta Mikuličáková

Konzervatoř v Brně – obor hra na violu

( tř. uč. Bohumila Stillerová)

 

Martina Krahulová

SUPŠ Uherské Hradiště – obor malba

( tř. uč. MgA. Jitka Dulíková Gottfriedová)