Zahájení a organizace školního roku 2016/2017

Zahájení školního roku proběhne ve čtvrtek 1. září 2016 individuálně v jednotlivých třídách od 10.00 do 14.00 hodin.

V tomto čase si žáci mohou domluvit rozvrh hodin nástroje se svými učiteli. Žáci, kteří se nemohou dostavit v tomto termínu, se dostaví za svým vyučujícím co nejdříve, nebo mohou kontaktovat vyučujícího telefonicky. V pátek 2.9.2016 je možná osobní domluva v čase od 10.00 do 13.00 hod.

Výuka hudební nauky začíná v týdnu od pondělí 12. září 2016.

 

Od 1. do 6. září je možno se informovat podrobněji na organizaci výuky skupinových předmětů u jednotlivých vyučujících (HN – Z. Kozubík, VO – J. Jakúbková, P. Ponczová, Pěvecké sbory – M. Macharová).

Přesuny žáků mezi jednotlivými skupinami v rámci daného rozvrhu hudební nauky či výtvarného oboru jsou možné jen ze závažných důvodů a pouze po osobní domluvě s konkrétním vyučujícím předmětu.