Zápis do hudebního a výtvarného oboru - informace

ZÁPIS DO ZUŠ

HUDEBNÍ OBOR

Vážení rodiče,

pokud máte zájem o studium svého dítěte v hudebním oboru ZUŠ Slavičín, dostavte se s ním do ZUŠ k ZÁPISU, který proběhne v přízemí v ředitelně školy v těchto dnech:

NÁSTROJOVÁ VÝUKA a PĚVECKÉ SBORY

úterý 9. 5. od 16. 30 – 18. 00, středa 10. 5. od 16. 30 – 18. 00, 

pondělí 15. 5. od 15. 00 – 18. 00 a úterý 16. 5. od 16. 30 – 18. 00 hodin.

Předem si promyslete a zvolte hlavní nástroj studia a také náhradní nástroj, pokud by Vám z kapacitních důvodů nebylo možné vyhovět.

 

Nabídka vzdělávacího zaměření v ZUŠ Slavičín ve školním roce 2017 / 2018:

klavír, kytara, housle, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, pozoun, tuba, klávesové nástroje. (při volbě jakéhokoliv dechového nástroje žák začíná hrát nejprve na zobcovou flétnu jako na tzv.přípravný nástroj.)

 

Do sborového zpěvu přijímáme neomezený počet dětí ve věku od 7 do 13 let.

 

Při zápisu obdržíte důležité informace ohledně studia jednotlivých nástrojů a další obecné informace, které Vás budou zajímat. Zároveň zde uhradíte zálohu na školné pro školní rok 2017/18 ve výši 500 Kč.

Pokud se k ZÁPISU v daném termínu nemůžete z vážných důvodů dostavit, kontaktujte, prosím, vedení školy na tel. 577 341 201 a domluvte si náhradní termín Vaší schůzky.

 

VÝTVARNÝ OBOR

Dovolujeme si Vám také nabídnout studium výtvarného oboru v naší škole.

Vzdělávání ve výtvarném oboru rozvíjí výtvarné dispozice žáků v oborech plošná a prostorová tvorba, které jsou v průběhu studia doprovázeny vstupy z dějin umění. Děti nejprve intuitivně a později vědomě pracují s výtvarnými prvky, učí se je pojmenovat, porovnávat s nimi své pocity, postřehy a myšlenky. Výtvarný obor tedy pracuje s řemeslnou stránkou výtvarného projevu a zároveň prohlubuje vztah k vnějšímu světu a sobě samému.

Pokud máte zájem o studium, dostavte se k zápisu do ZUŠ ve stejných termínech jako u hudebního oboru, a to do  ředitelny školy nebo  učebny výtvarného oboru. Zde obdržíte přihlášku a další informace o studiu, zároveň v případě přijetí zaplatíte zálohu na školné  ve výši 500,- Kč na školní rok 2017/18.

   Na setkání s Vámi a novými žáky se těší učitelé ZUŠ Slavičín