ZÁPIS do ZUŠ na škol. rok 2018/2019

ZÁPIS DO ZUŠ

HUDEBNÍ OBOR

 

Vážení rodiče,

pokud máte zájem o studium svého dítěte v hudebním oboru ZUŠ Slavičín, dostavte se s ním do ZUŠ k ZÁPISU, a to ve dnech 15. 5. a 22. 5. 2018 od 17. 30 – 19. 00.   Zápis se koná v ředitelně školy, kde obdržíte důležité informace ohledně studia jednotlivých nástrojů a další obecné informace k organizaci studia na naší škole. Poté Vaše dítě vykoná jednoduchou přijímací zkoušku, kde prokáže své hudební předpoklady.  

Nabídka studijních oborů pro školní rok  2018/2019:

klavír, kytara, housle, zobcová flétna, klarinet, saxofon, trubka, pozoun, tuba, sborový zpěv

 

 

VÝTVARNÝ OBOR

Dovolujeme si Vám také nabídnout studium výtvarného oboru v naší škole.

Vzdělávání ve výtvarném oboru rozvíjí výtvarné dispozice žáků v oborech plošná a prostorová tvorba, které jsou v průběhu studia doprovázeny vstupy z dějin umění. Děti nejprve intuitivně a později vědomě pracují s výtvarnými prvky, učí se je pojmenovat, porovnávat s nimi své pocity, postřehy a myšlenky. Výtvarný obor tedy pracuje s řemeslnou stránkou výtvarného projevu a zároveň prohlubuje vztah k vnějšímu světu a sobě samému.

Zájemci o výtvarné vzdělávání se dostavte k zápisu  taktéž ve  dnech 15. 5 . a  22. 5. 2018 od 17.30 do 19. 00  do ředitelny školy.

                                                      

  Na setkání s Vámi a novými žáky se těší učitelé ZUŠ Slavičín