Zápis do ZUŠ Slavičín na školní rok 2024/2025

Součástí zápisu do hudebního oboru je talentová zkouška; o přijetí žáka rozhoduje její výsledek a kapacitní možnosti jednotlivých hudebních tříd. Zápis do výtvarného oboru probíhá formou vyplnění elektronické přihlášky. O přijetí žáka do VO rozhodují kapacitní možnosti školy.

Bližší informace a odkazy na vyplnění přihlášky či rezervace talentové zkoušky zde.