Změny v budově ZUŠ

Školní budova naší ZUŠ prochází v posledních měsících významnými rekonstrukcemi a opravami. V loňském roce byla vyměněna okna v celé budově a o letošních prázdninách proběhly částečné rekonstrukce a změny i uvnitř budovy. Nejvýznamnější změnou pro žáky a rodiče pro orientaci ve škole je změna organizace jednotlivých tříd:

Pí. uč. Anna Frajtová má třídu v 1. patře  - v bývalé sborovně

Pí. uč. Hana Durďáková má třídu v 1. patře - v bývalé třídě A. Frajtové

P. uč. Radim Knopp má třídu v přízemí - v bývalé třídě H. Durďákové.

Učitelská sborovna sídlí v 1. patře - v bývalé třídě R. Knoppa

K těmto změnám došlo mj. také proto, že naše ZUŠ zakoupila nové koncertní křídlo Yamaha, na které se mohou těšit především žáci ze třídy pí. uč H. Durďákové. Dále byl také zrekonstruován dolní koncertní sál, kde vzniklo nové pódium. Žáci se mohou těšit také na nové dechové nástroje a především na hraní a společné koncertování v nových prostorách.

Těšíme se, že se s žáky i rodiči potkáme na některém z koncertů či výstav v novém školním roce.