ZUŠ čerpá prostředky z OP JAK - šablony

ZUŠ Slavičín čerpá prostředky z operačního programu Jan Amos Komenský financovaného Evropskou unií.