Zápis do ZUŠ již proběhl. Přihlášky do výtvarného oboru je možné podávat až do 30.6. na odkazu níže. Do hudebního oboru je možné podat přihlášku už pouze po přechozí konzultaci s vedením školy: reditel@zus-slavicin.cz nebo na tel.: 737 109 538 (ředitelka školy), 732 839 546 (zástupce ř.)

Vyplňte přihlášku v systému iZUŠ na odkazu níže – pokud již některé Vaše dítě studuje na ZUŠ Slavičín, vyberte v iZUŠ variantu „ANO“, přihlaste se stávajícím heslem a vyplňte přihlášku dalšímu Vašemu dítěti. Pokud jste u nás úplně noví, vyberte v iZUŠ variantu „NE“ a vyplňte přihlášku od začátku. V přihlášce pak uvedete osobní údaje přihlašovaného dítěte, zákonných zástupců a studijní zaměření - výtvarný obor (výtvarná tvorba). Podmínkou přijetí do hudebního oboru jsou kapacitní možnosti školy.  Odkaz na iZUŠ zde.

Aktuality

Srdečně Vás zveme na první z řady absolventských koncertů našich žáků, který se koná 18. dubna 2023 v 18.00 hod. Program zde.
Blahopřejeme a děkujeme našim žákům i jejich paní učitelice Haně Petrů za vynikající reprezentaci naší školyv krajském kole, kde získali za svůj...
Srdečně Vás zveme na koncert rodinných příslušníků z řad našich žáků, jejich sourozenců rodičů či bratranců nebo sestřenic. V žánrově pestrém...
Gratulujeme k vítězství v krajském kole našim flétnistkám pod vedením p. uč. Radima Knoppa dne  14.3.2023 v ZUŠ Kroměříž. Komorní trio zároveň...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

 

Partneři a důležité odkazy