Zápis do ZUŠ

Srdečně zveme budoucí mladé umělce k zápisu do ZUŠ Slavičín.

Zápis a talentová zkouška do hudebního oboru se uskuteční ve dnech: úterý 1.6., čtvrtek 3.6. a pátek 4.6. Na tyto termíny je potřeba se dopředu rezervovat a vybrat si čas, který vám vyhovuje. Do rezervačního formuláře uveďte prosím jméno dítěte a jeho datum narození (využijte tlačítka "přidat poznámku") a také e-mail a tel. číslo zákonného zástupce + o jaké studijní zaměření na hudebním oboru byste měli zájem (hra na klavír, housle, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, pozoun, kytaru, sólový zpěv, sborový zpěv).

Rezervační formulář najdete zde:

Zápis do výtvarného oboru se uskuteční v úterky 1.6. a 8.6. vždy od 15.00 do 17.00 hod. Na tyto termíny není potřeba rezervace. Zápis bude probíhat v učebně výtvarného oboru v ZUŠ.

___________________________________________________________________________________________________

MenART 2020/2021

 

V letošní školním roce jsme měli tu čest se, již podruhé, zúčastnit stipendijního programu MenART, který podporuje mladé talenty formou mentorských setkání s výraznými osobnostmi napříč kulturním spektrem. 

Pro letošní rok si vybral naše studentky Amálii Strnkovou a Vendulu Kramářovou, do svého týmu, vizuání umělec Richard Loskot. Pan Loskot nás přivítal v srpnu na půdě Technické univerzity v Liberci, kde vede ateliér Umění ve veřejném prostoru. Během intenzívního třídenního soustředění nás seznámil s ústředními tématy své tvorby, která se dotýká mnoha vědních oborů. Také jsme si mohly prakticky vyzkoušet některé postupy v ateliérech univerzity, což pro nás bylo novým, objevným dobrodružstvím.

Na tyto poznatky a zážitky jsme navázaly v tematických dílčích projektech, které děvčata začala zpracovávat. Od prvních návrhů a skic se postupně dopracovala k rozměrným prostorovým objektům, malbám, nebo výšivce. Vývoj jsme po celý rok konzultovaly s panem Loskotem (díky epidemické situaci většinou formou videokonferencí). Momentálně jsme ve fázi řešení náročných technologických postupů výroby objektů. Až tuto svízelnou část práce dokončíme, budete moci úsilí Amálie a Venduly zhlédnout na výstavě Smetanova výtvarná Litomyšl, která se uskuteční v červenci letošního roku.

Obě děvčata se své příležitosti zhostila s obrovským nasazením, přijměte proto mé pozvání a přijeďte se v létě do Litomyšle podívat. Fotografie hotových prací zveřejníme také na internetových stránkách a fb školy.

 

Petra Ponczová, učitelka výtvarného oboru ZUŠ Slavičín

 

ZUŠ Slavičín představuje v následujících videích plody usílí a umělecké práce našich žáků během výuky na dálku. Vězte, že žáci nezaháleli....jen je bylo potřeba občas trochu popostrčit :-)

Za aktivní podporu děkujeme taktéž všem rodičům, kteří své děti podporovali!

Distanční výuka (nejen klavíru) pohledem paní učitelky Anety Janečkové. Aneb: Jak jsme rádi, že už se s dětmi můžeme potkávat osobně!

Blahopřejeme

žákyním výtvarného oboru ze třídy p. uč. Bc. Petry Ponczové k úspěšně vykonaným talentovým zkouškám a přijetí ke studiu:

na SUPŠ v Uherském Hradišti

Michaela Berčíková – multimediální tvorba

Hana Matušincová – užitá malba

Nikol Krystenová – fotografie

 

na UTB Zlín – fakulta multimediálních komunikací

Veronika Chovančíková – průmyslový design

Vendula Kramářová – průmyslový design

 

na Technickou univerzitu v Liberci

Vendula Kramářová – tvorba ve veřejném prostoru

Novoroční koncert žáků ZUŠ Slavičín

PF 2021

Na základě nařízení MŠMT probíhá výuka na ZUŠ od 4.1. nejpozději do 10.1. opět pouze distančním způsobem. Opatření se týká jak individuální tak skupinové výuky. Děkujeme za pochopení.

Vánoční koncert žáků ZUŠ Slavičín 2020

Vánoční - novoroční hudební přání zaměstnanců ZUŠ

Vánoční hudební pozdrav žákyň pěveckého oddělení ZUŠ

Od 1. 9. 2019 do 31. 7. 2021 čerpáme dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony II.

Projekt je zaměřen na rozvoj oblastí, které škola považuje za důležité pilíře své činnosti: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, spolupráce s rodiči a veřejností. Projekt ŠABLONY ZUŠ Slavičín je spolufinancován Evropskou unií.

https://zus-slavicin.reenio.cz/cs/#/terms/2021-06-01;viewMode=day